THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2801
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SR.13.03
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống trồng
Diện tích(ha):10
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):5 kg hạt/ha/năm
Năm trồng : 1996

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Lô 20 + 22 khoảnh II tiểu khu Vân Phú thuộc xã Vân Đồn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:  105007’   
- Vĩ độ:    21035’
- Độ cao: 60 m so với mặt nước biển
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 330C
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 150C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 2200 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit nâu vàng
- Độ pH: 4,5 - 5
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: trên toàn quốc