THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2344
Tên thường gọi : Dó trầm
Tên khoa học : A.quilaria crassna Pierre ex Lecomte
Mã số công nhận : SM.29.03
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng : 1985

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Hà Tĩnh
Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cách thị trấn Hương Khê 7km về phía Nam theo đường Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: