THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2460
Tên thường gọi : Thông nhựa
Tên khoa học : Pinus merkusii jungh et de Vries
Mã số công nhận : SC.14.02
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):10ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):10kg hạt/ha/năm
Năm trồng : 1977

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Xã Ngọc Thanh - Thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    105040'
- Vĩ độ:    21021'
- Độ cao: 50-100m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 29,40C
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 16,30C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1.450mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: feralit tầng trung bình
- Độ pH: 4-5
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp:

    +Nhiệt độ 20 - 250C, lượng mưa 1.800 - 2.100mm. Độ cao dưới 400-500m so với mực nước biển.

    + Đất có thành phần cơ giới nhẹ hoặc trung bình, PH 3,5 - 4,5, thoát nước, chịu đất nghèo xấu, chịu khô hạn nhưng không chịu úng ngập.