THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2166
Tên thường gọi : Hoè
Tên khoa học : Sophora japonica L.Schott
Mã số công nhận : SM.07.10
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng : 2000

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Xã Tiên Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải phòng

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    106023'23" - 107008'28" 
- Vĩ độ:    20030'39" - 21001'15"
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 220C - 250C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 340C
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 140C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1700mmm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Các tỉnh đồng bằng Sông Hồng