THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1214
Tên thường gọi : Phượng vĩ
Tên khoa học :
Mã số công nhận : SM.07.06
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng : 1995

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Dảivườn hoa trung tâm thành phố

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN