THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1598
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.43.07
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,4
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):600.000
Năm trồng : 2007

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN