THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1595
Tên thường gọi : Quế
Tên khoa học : Cinnamomum cassia L.J.Presl
Mã số công nhận : ST.11.06
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):30
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):
Năm trồng : 1985

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Lâm trường Văn Yên
Thuộc : Tỉnh Yên Bái
Tiểu khu 160; Khoảnh 31; lô 1,2,3,4,5 Xã Đại Sơn - huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    104 độ 37 phút 30
- Vĩ độ:    21 độ 50 phút 00
- Độ cao: 200
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 23
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 35
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 12
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 2.200 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit
- Độ pH: 5,5-6
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp:Trồng nơi có khí hậu Tb từ 20-29. lượng mưa TB năm200-2500mm, phân bđộ cao từ 200-800m, độ dốc TB. Đất có thành phần cơ giới từ thịt nhđến thịt TB, giàu kali và nhiều mùn