THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1610
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.32.04.07
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.8
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):28
Năm trồng : 2007

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa
Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN