THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1563
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.32.08.07
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.6
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):35
Năm trồng : 2007

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN