THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1449
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.32.08.08
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.6
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):49
Năm trồng : 2008

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty TNHH CHAIYO AA VN
Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN