THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1529
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SD.04.37
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.27
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1.025.000hom/năm
Năm trồng : 2008

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN