THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1601
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.32.04.09
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,3265
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):242.000 hom/năm
Năm trồng : 2009

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Lô a2 Tiểu khu: 121 Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà, Tỉnh TT-Huế

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN