DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Bình Nam
Địa chỉ: 70 Ỷ Lan, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):056.212327;0903 509705
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lá tràm, Keo lai hom, Bạch đàn, Dầu rái, Sao đen, Xà cừ, Xoan ta, Huỷnh...