DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Tây sơn, huyện Hương sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0393876295
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Lim xanh, Côồng trắng, Keo tai tượng, Keo lai, Dó trầm


Mã số công nhận: ST.29.21
Địa điểm: Tiểu khu 34, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh


Mã số công nhận: SD.29.22
Địa điểm: Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh