DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


HTX dịch vụ lâm nghiệp Uyên Mai Anh
Địa chỉ: Xã Hà Tân, huyện Hà Trung
Thông tin liên hệ (tel, email):0372.223.789
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo tai tượng, Keo lá tràm, Lát hoa, Xoan ta, Thông nhựa...