DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử
Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, Huyện Sơn Động
Thông tin liên hệ (tel, email):Điện thoại: 0240.587.051
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai tự nhiên,Keo lá tràm,Keo tai tượng,Lát hoa,Trám trắng,Bạch đàn Uro ,Lim xanh