DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công Ty lâm nghiệp Mai Sơn
Địa chỉ: Xã Trường Sơn, huyện Lục Nam
Thông tin liên hệ (tel, email):Điện thoại: 0240.694.462
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai tự nhiên,Trám trắng,Trám Đen,Bạch đàn Uro


Mã số công nhận: SD.04.39
Địa điểm: Xã: Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang


Mã số công nhận: SD.04.38
Địa điểm: Xã: Trường Sơn, HUyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang