DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn
Địa chỉ: Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):Điện thoại: 056.861782
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Keo lá tràm,Keo lai tự nhiên,Phi lao,Sao đen,Thông nhựa


Mã số công nhận: SD.36.352
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 77a, Hoài Tân, Hoài Nhơn


Mã số công nhận: SD.36.276
Địa điểm:


Mã số công nhận: SD.36.259
Địa điểm:


Mã số công nhận: SD.36.241
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh