DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Cầu Hai
Địa chỉ: Huyện Đoan Hùng, Xã Chân Mộng
Thông tin liên hệ (tel, email):0210835031
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn urô,Chò chỉ,Chò nâu,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Giẻ gai,Giổi Nhung,Giổi xanh,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo tai tượng,Lát hoa,Lát Mêxicô,Lim xanh,Lim xẹt,Luồng,Mỡ,Muồng đen,Quế,Ràng ràng,Sa mộc,Sấu,Sở,Sồi phảng,Trám trắng,Tre Bát độ,Tre Điềm trúc,Tre lục