DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm giống cây trồng tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ: Thành Phố Việt Trì, Xã Vân Phú
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 970 404
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng