DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Tam Thắng
Địa chỉ: Huyện Thanh Sơn, Thị trấn Thanh Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 873 212
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lim xanh,Lim xẹt,Quế,Ràng ràng,Re hương,Trám trắng,Vạng trứng,Xà cừ