DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường A Mai
Địa chỉ: Huyện Yên Lập, xã Lương Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 871 113
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lim xanh,Lim xẹt