DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Tam Thanh
Địa chỉ: Huyện Tam Nông, xã Cổ Tiết
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 794 422
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Chò chỉ,Chò nâu,Keo lá liềm,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lim xanh,Lim xẹt,Quế,Ràng ràng