DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Thanh Hoà
Địa chỉ: Huyện Hạ Hoà, xã
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 883 111
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Chò chỉ,Chò nâu,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lim xanh,Lim xẹt,Ràng ràng,Re hương,Sồi phảng,Tre Bát độ,Tre Điềm trúc,Tre mạnh tông,Vạng trứng