DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Sông thao
Địa chỉ: Huyện Hạ Hoà, xã Vô Tranh
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 679 609
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Chò chỉ,Chò nâu,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Tre Bát độ,Tre Điềm trúc,Tre lục trúc