DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Đoan Hùng
Địa chỉ: Huyện Đoan Hùng, xã Tây Cốc
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 648 007
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lim xanh,Lim xẹt,Luồng,Mỡ,Quế,Ràng ràng,Re hương,Trám trắng,Tre Bát độ,Vạng trứng