DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hằng
Địa chỉ: Huyện Đoan Hùng, xã Tây Cốc
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 648 205
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Chè đắng,Chò chỉ,Chò nâu,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Giẻ gai,Giổi Nhung,Giổi xanh,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lát Mêxicô,Lim xanh,Lim xẹt,Luồng,Quế,Ràng ràng,Re hư