DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Hộ kinh doanh cá thể Hà Hữu Thạo
Địa chỉ: Huyện Thanh Sơn, xã Văn Luông
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 875 123
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Chò chỉ,Chò nâu,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Giổi xanh,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lim xanh,Lim xẹt,Luồng,Mỡ,Quế,Ràng ràng,Re hương,Sấu,Trám trắng,Tre Bát độ,Vạng t