DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Hộ kinh doanh cá thể Hoàng Thị Phương
Địa chỉ: Huyện Yên Lập, thị trấn Yên Lập
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 870093
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Chè đắng,Chò chỉ,Chò nâu,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Giẻ gai,Giổi Nhung,Giổi xanh,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lim xanh,Lim xẹt,Luồng,Mỡ,Muồng đen,Quế,Ràng ràng,Re