DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Phú Thọ Xanh
Địa chỉ: Huyện Phù Ninh, xã Phù Ninh
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 833 030
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Chò chỉ,Chò nâu,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Giổi xanh,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lim xanh,Lim xẹt,Luồng,Mỡ,Quế,Ràng ràng,Re hương,Sấu,Sồi phảng,Trám trắng,Tre Bát