DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty Lâm nghiệp Tân Phong
Địa chỉ: Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Km20, QL2, Tuyên Quang-Hà Giang
Thông tin liên hệ (tel, email):027 747149
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo,Keo tai tượng