DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty Lâm nghiệp Sơn Dương
Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
Thông tin liên hệ (tel, email):027 835304
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo,Keo tai tượng