DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở ươm giống cây trồng các loại
Địa chỉ: Số 05 Đường Mạc Đĩnh Chi
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Dầu rái, Sao đen, Tếch, Xà Cừ, Xoan ta, Giổi Xanh, Thông 3 lá, Thông Caribe, Keo lá tràm, Keo Tai Tượng, Keo Lai, Dó Trầm, Bời lời đỏ