DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH sản xuất giống cây nông lâm nghiệp
Địa chỉ: Tổ 26 Phường Chăm Mát - Thành Phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Thông tin liên hệ (tel, email):018.858.038
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo tai tượng, Keo lai, Lát, Trám, Sấu, Luồng, Mây, Song mật