DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm Giống cây ăn Quả - Cây Lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ: Xã Quang Thịnh - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang
Thông tin liên hệ (tel, email):0240.636.862
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn urô,Keo lai tự nhiên


Mã số công nhận: SD.04.25
Địa điểm: xã: Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang