DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tùng Dương
Địa chỉ: Thị Trấn Bố Hạ - huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang
Thông tin liên hệ (tel, email):0240.877.340
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai tự nhiên,Keo lá tràm,Keo tai tượng,Lát hoa,Trám trắng,Bạch đàn Uro ,Lim xanh


Mã số công nhận: SD.04.27
Địa điểm: Thị trấn Bố hạ, huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang


Mã số công nhận: SD.04.26
Địa điểm: Thị Trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang