DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty cổ phần giống lâm nghiệp Thanh Hoá
Địa chỉ: 57 Phú Thọ - Phường Phú Sơn - T.P Thanh Hoá
Thông tin liên hệ (tel, email): 0373.940.241
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo (câc loại), Luồng chiết, Lát hoa, Thông nhựa, Sao đen, Lim xanh, Phi lao, Dó trầm, Quế ...vv


Mã số công nhận: SM.27.03
Địa điểm: Khu bãi bồi ven sông Mã, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa


Mã số công nhận: SD.27.02
Địa điểm: Vườn ươm Núi Rùa, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.