DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty LN Yên Thành
Địa chỉ: Huyện Yên Thành
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Thông Nhựa, Lim Xanh, Keo lai BV10, BV32


Mã số công nhận: SD.28.09
Địa điểm:


Mã số công nhận: SN.28.07
Địa điểm:


Mã số công nhận: SC.28.06
Địa điểm: