DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân
Địa chỉ: Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
Thông tin liên hệ (tel, email):054.847542
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo


Mã số công nhận: SD.32.10.08
Địa điểm: Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.09.08
Địa điểm: Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.07.07
Địa điểm: Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế