DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương
Địa chỉ: 136 Nguyễn Phúc Nguyên
Thông tin liên hệ (tel, email):054525297
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo


Mã số công nhận: SD.32.08.09
Địa điểm: Lô: 1 Khoảnh: 4 Tiểu khu: 127 Xã Hồng Tiến - Huyện Hương Trà - Tỉnh TT-Huế