DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Thủy Sỹ
Địa chỉ: Tổ 4, Khu vực 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0972.460.018
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.323
Địa điểm: Khoảnh 3, tiểu khu 344, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn