DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Bình
Địa chỉ: Bình Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân
Thông tin liên hệ (tel, email):0978.987.941
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.339
Địa điểm: KHoảnh 2, tiểu khu 152, Ân Nghĩa, Hoài Ân