DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp Nguyễn Minh Trí
Địa chỉ: Hoài Đức, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0974449960
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.340
Địa điểm: Khoảnh 7, tiểu khu 105, Hoài Đức, Hoài Nhơn