DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động
Địa chỉ: Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Thông tin liên hệ (tel, email):Điện thoại: 0240.886.118
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai tự nhiên,Thông đuôi ngựa,Bạch đàn Uro


Mã số công nhận: SD.04.10
Địa điểm: Thị Trấn An Châu - Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang