DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang
Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Na Hang
Thông tin liên hệ (tel, email):027 864109
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Mỡ


Mã số công nhận: ST.10.01
Địa điểm: Thôn Phiêng Bung, xã Năng Khả, huyện Na Hang