DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây NLG Hàm Yên
Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên
Thông tin liên hệ (tel, email):027 843242
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo,Keo tai tượng


Mã số công nhận: SD.10.04
Địa điểm: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên