DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Lạc Sơn
Địa chỉ: Xã Xuất Hoá - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
Thông tin liên hệ (tel, email):018.862.894
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất:


Mã số công nhận: SM.18.09
Địa điểm: Xã Phú Lương - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình


Mã số công nhận: SM.18.08
Địa điểm: Xóm Xưa Thượng - Xã Xuất Hoá - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình


Mã số công nhận: ST.18.07
Địa điểm: Xóm Cháy - Xã Liên Vũ - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình