DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
Địa chỉ: Thô 11, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT: 039.855.100
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai dòng BV10; Lim xanh; De hương; Keo tai tượng.


Mã số công nhận: SD.29.09
Địa điểm: Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh