DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng
Địa chỉ: Xã Chiến Thắng - huyện An Lão
Thông tin liên hệ (tel, email):031.3879751
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bần chua, hoè


Mã số công nhận: SM.07.08
Địa điểm: Dải vườn hoa trung tâm thành phố


Mã số công nhận: SM.07.07
Địa điểm: Dải vườn hoa trung tâm thành phố


Mã số công nhận: SM.07.06
Địa điểm: Dảivườn hoa trung tâm thành phố


Mã số công nhận: SM.07.05
Địa điểm: Chiến Thắng-An Lão


Mã số công nhận: SM.07.04
Địa điểm: Quận Đồ Sơn


Mã số công nhận: ST.07.03
Địa điểm: Phù Long-Cát Hải


Mã số công nhận: ST.07.02
Địa điểm: Phường Bàng La-Đồ Sơn; Đại Hợp-Kiến Thuỵ


Mã số công nhận: SM.07.10
Địa điểm: Xã Tiên Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải phòng


Mã số công nhận: ST.07.01
Địa điểm: Xã Đông Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải phòng