DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH MTV LCN Long Đại
Địa chỉ: Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Thông tin liên hệ (tel, email):DT: 0523.826.028
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai tự nhiên BV10, BV16, BV32; Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo lưỡi liềm, Thông nhựa, Thông Caribe, Bạch đàn uro


Mã số công nhận: SD.30.50
Địa điểm: Tiểu khu 10, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới


Mã số công nhận: SD.30.40
Địa điểm: Tiểu khu 10, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình


Mã số công nhận: SD.30.31
Địa điểm: Phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình


Mã số công nhận: SN.30.28
Địa điểm: Lô 1,2,4 - Khoảnh 100B - TK 304; Lô 3 - Khoảnh 99A - TK 305 xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình


Mã số công nhận: SD.30.30
Địa điểm: Phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình


Mã số công nhận: SM.30.26
Địa điểm: Lô 1,2,4 - Khoảnh 100B - Tiểu khu 304; Lô 3 - Khoảnh 99A - Tiểu khu 305, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình